موسسه مطالعات منظر پایدار

سخن مدیر عامل

موسسه مطالعات منظر پایدار متشکل از چند تن معمار و شهرساز است که گرد یکدیگر آمده اند تا ضمن هم اندیشی، تجارب سالیان متمادی فعالیت خود در جامعه معماری (در ابعاد دانشگاهی و اجرایی) را به اشتراک بگذارند و مساله ذهنی خود را در خصوص منظر پایدار پاسخ دهند و فصلی نو در مباحث مطرح در معماری با عنوان منظر پایدار بگشایند و دانشجویان این حرفه را به بحث و مناظره دعوت کنند. در جلسات این موسسه، هریک از اعضاء که همواره دغدغه منظر پایدار در ابعاد فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، شهری را دارند ارمغانی از تصاویر، اخبار، نظرات، و دستیافته های خود را به هم اندیشی میگذارند و در این گفتگوها، افکار و اندیشه های نو تبلور یافته و به ایده های جدید منجر می گردد.

رویکرد کلی حاکم بر این مباحث، تقویت خاطره ذهنی مانا و باقی و واجد هویت در اذهان عمومی و ایجاد یک میراث مشترک برای نسل های آتی از ثروت های فعلی و دیرین است.

محمد مهدی محمودی

مقدمه ای بر موسسه مطالعات منظر پایدار

هیات موسس

 
آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه چهارم، پلاک 14، واحد 4
کدپستی : 1413694541
شماره تماس : 3-88631230 21 98+
شماره فکس : 88631117 21 98+
پست الکترونیک : info(at)manzarepaydar(dot)org
 

به موسسه مطالعات منظر پایدار خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.